Francie 2014

Kanál Nantes – Brest ve francouzské Bretani

Co říci k tomuto málo známému plavebnímu regionu? Krásná příroda, historie na každém kroku – už sám kanál je historie, dobrá vybavenost pro plavbu, ochotní lidé kolem vody … Kanál Nantes – Brest protíná francouzkou Bretaň od východu k západu a s dalšími bretaňskými kanály vytváří velmi zajímavou síť vodních cest, výzvu pro plavce „fajnšmekry“. My jsme těmi fajnšmekry byli první červnový týden.

 

Úterý

Den předem odpoledne jsme si převzali loď, která nás naplánovanou cestou „proveze“: Pénichette 935 od firmy Locaboat Holidays. Ani jsme se s ní nemuseli moc seznamovat, pluli jsme na tomto typu už v Irsku, je to bezvadná „lodička“. Vyrážíme za přetrvávající mlhy před devátou, nedočkaví plavci nemají nárok, zdymadla začínají fungovat právě od deváté. Místem startu je St.-Martin-sur-Oust na 117. říčním kilometru. Ano, říčním kilometru, protože vetší část plavby se bude odehrávat na řece Oust. Šestidenní plavbu máme naplánovanou asi takhle: 65 km tam, 65 km zpět, 31 zdymadel tam, 31 zdymadel zpět. Po krátké polední přestávce v Malestroit, ř. km 132, kotvíme na noc na malém přístavním můstku nad „Ecluse“ No.30 Blond na ř. km 146. Nepotřebujeme žádné zásoby ani vodu a tak je to ideální místo.

Středa

Dnešní plavba je stále po řece Oust. Po 18 km a 11 zdymadlech kotvíme na noc na ř. km 164 u Bocneuf-la-Riviere na malém molu pro jednu loď. Trasu jsme stihli pohodlně, i s tříhodinovou zastávkou v Josselin na doplnění zásob a vody. Ale o krásném městě Josselin až v „pátek“. Nyní něco o zdymadlech. Ta jsou většinou na samostatných krátších či delších kanálech obcházejících jezy. Mají rozměry: délka 26 m a šířka 4,6 m a průměrný zdvih kolem dvou metrů. Jsou všechna s obsluhou, která je velmi ochotná, i když při manuálním ovládání se notně naběhá kolem komory. Pracují až do 18. hodiny a mají hodinovou polední přestávku. A při mimosezóním provozu jsme měli na zdymadlech jen velmi krátká zdržení.

Čtvrtek

Do města Rohan musíme uplout 18 km a zdolat 12 zdymadel. Bude to místo, kde zítra ráno otočíme loď a poplujeme zpátky. Vodní cestu nyní tvoří častěji než koryto meandrující řeky Oust dlouhé úseky umělých kanálů. Potom pár kilometrů za Rohanem se Oust „ztratí“ úplně a umělý kanál pomocí dvaceti těsně za sebou umístěnými zdymadly vystoupá o 70 výškových metrů na rozvodí mezi Oustem a další řekou. Ale tam jsme už nepluli. Na noc tedy kotvíme v Marině „Rohan-Port“, kde jsou k dispozici všechny služby: pitná voda, elektřina i sprchy.

Pátek

V pátek jsme už potkávali více sportovních lodí. S jednou jachtou jsme propluli všech 16 zdymadel do Josselin a za tu dobu jsme navázali s posádkou přátelský kontakt. A co Josselin, kam jsme dopluli už odpoledne a kde jsme se rozhodli na pohodlném a vším potřebným vybaveném molu přenocovat? Už při plavbě „tam“ nás uchvátila pomalu se blížící jedna z nejznámějších bretaňských siluet, gotický hrad rodu Rohanů ze 14. století, čnící vysoko nad řeku Oust. Je to asi největší zážitek při plavbě tímto úsekem Kanálu Nantes-Brest. Kromě prohlídky hradu stojí za procházku i samotné město Josselin se svými historickými uličkami s hrázděnými domy – a to nejen při obstarávání nákupů …

Sobota

Ráno se loučíme s romantickým kotvištěm pod josselinským chateau a protože už den předem jsem si vyjednal na devátou otevření zdymadla směrem „dolů“, rychle pokračujeme v plavbě. Otevírají se nám opět nádherné výhledy – z opačné strany, než když jsme pluli „nahoru“. Nocujeme na městském přístavišti v Malestroit. Město stojí za prohlídku … lodník nemůže trávit čas jen plavbou na lodi … I polední přestávku jsme věnovali procházce, tentokrát po městečku le Rock St. André – bylo tam velmi příhodné molo k přistání.

Neděle

Poslední den plavby, blížíme se k St.-Martin-sur-Oust, plán plavby bude splněn beze zbytku. Na břehu kanálu je stále co sledovat. Raději jsme vzdali rychlé proplutí jedním zdymadlem, abychom mohli přihlížet „hromadnému výletu“ asi padesáti koní s jezdci po břehu kanálu. Kotvili jsme na popsaných molech a kotvištích, ale podobných vhodných možností je na této vodní castě více a na podrobné lodní mapě jsou dobře vyznačené. A samozřejmě je možné na umělých kanálových úsecích kotvit systémem „přirazit ke břehu, zatlouct dva ocelové kolíky a vyvázat se“.

Pondělí

Po krátké ranní bezproblémové předávce lodi vyrážíme za dalšími zajímavostmi Bretaně. Ještě chceme obhlédnout, alespoň „ze souše“, další místa bretaňských vodních cest: starobylé město Dinan na řece Rance, významnou křižovatku vodních cest Redon, nebo úchvatné pobřeží Granit Rose na severu Bretaně s kotvícími jachtami …

Stručná historie Kanálu Nantes – Brest

Koncem 17. stol. bylo vážně uvažováno o vybudování vodních cest napříč Bretaní. V roce 1783 předložil hrabě von Kersauzon plány na vodní cestu z východu na západ, která by spojila přístavy Nantes, Loriet a Brest mimo moře, které ovládali Angličané. Stavební práce započaly v roce 1811 a úsek vodní cesty z Nantes do Redonu byl zprovozněn v roce 1833 a celý úsek do Brestu v roce 1842.
Kanál je dlouhý přes 360 km, vodní cesta jde především po kanalizovaných řekách, ale i třemi dlouhými úseky umělých kanálů přes rozvodí jednotlivých řek. Vodní cesta má 237 zdymadel, několik napájecích bazénů, bezpočet mostů a jiných „kanálových“ staveb. Do konce 19. stol. sloužil kanál pro intenzivní dopravu zboží vyváženého a potřebného v této oblasti. Postupně začala nákladní doprava slábnout a byla ukončena po druhé světové válce. Dnes slouží kanál pro velmi atraktivní turistickou plavbu, některé úseky jsou však v současné době nesplavné – od města Pontivy po přehradní hráz Guerlédan. Přehradní jezero Guerlédan totiž zatopilo v roce 1926 celkem 14 zdymadel a přerušilo vodní cestu.

 

br00To je jen stručná zpráva s pár fotkama o naší plavbě po Canal Nantes-Brest. Budete-li plánovat nějakou atraktivní lodní dovolenou, měli byste s tímto regionem vážně počítat. Nebudete zklamáni …

 
 
 
 
 

Červen 2014

Charter: www.hausboty-bockl.cz