Polsko 2015

Augustowski kanal v Polsku:
Dosud neobjevený skvost kanálové plavby

Na plavbu po tomhle historickém romantickém kanálu jsem „si pomýšlel“ více než tři roky, než jsem objevil vhodný charter a než jsem se rozhodl plavbu realizovat. Očekávání byla všelijaká, ale skutečnost vše mnohonásobně předčila: romantika, úchvatná okolní krajina, po sezóně liduprázdno, přesto perfektní servis, …

 

Něco málo o Kanálu Augustowskim:

Kanál Augustowski se nachází v severovýchodním cípu Polska, ve Vojwodstwi Podłaskiem.
Je to velké a obdivuhodné hydrologické dílo polských stavitelů 19. století. Myšlenka na jeho vybudování vznikla po celním diktátu Pruska pro zahraniční obchod přes pruský přístav Gdaňsk. Proto v roce 1823 začaly přípravné práce na projektu vodní cesty, která měla spojit řeku Wislu s řekou Niemen. Vlastní práce začaly v roce 1824, už v roce 1825 se začaly budovat první zdymadla a další potřebné objekty. A v roce 1839 propluly kanálem první lodě. Ale další využití kanálu bylo sporadické, protože Prusko své celní obstrukce zrušilo.
Od počátku 20. století už sloužil Augustowski kanál víceméně jako turistická atrakce pro polské vodáky. V pozdější době byl jeho milovníkem i papež Jan Pavel II., za mlada nadšený vodák. Při své návštěvě Polska v roce 1999 jeho část proplul na výletní lodi a určitě přispěl i k jeho celkové rekonstrukci do dnešní podoby. Obnova celé trasy kanálu proběhla ve spolupráci polské a běloruské strany po uzavření dohody v roce 2005.
Augustowski kanál leží na pomezí Polska a Běloruska. Je dlouhý cca 102 km – z toho je 80 km v Polsku a 22 km v Bělorusku – 45 km tvoří uměle vykopaný kanál, 35 km probíhá po regulovaných řekách (Netta, Czorna Haňcza a Klonownica) a 22 km využívá pro plavbu krásná jezera (např. Necko, Gorszickie, Paniewo, …), z nichž mnohá jsou součástí přírodních rezervací.

KA01

„Naše“ loď:

Precizně „vymakaná“ motorová jachta „Haber 20 mini Reporter“: dálka 6,20 m, šířka 2,35 m, ponor pouhých 30 cm, vybavená 10HP přívěsným motorem s nepatrnou spotřebou benzínu, účelně vybavená kuchyňka s dvouvařičem a s ohřevem vody, prostorné dvoulůžko ve špici lodě, vodní WC a venkovní sprcha. Ideální pro dvou nebo tříčlennou posádku. Loď je velmi dobře ovladatelná a díky malému ponoru a plochému dnu se s ní nechá „zaplout téměř kamkoliv“.
Jejím pronajímatelem je Andrzej Gniedzejko z Augustowa – www.kanal-augustowski.pl . Loď byla perfektně připravená a ihned po převzetí v „Portu Szekla“ v Augustowě jsme se s ní dokonale zžili. A Andrzej nám připravil i další překvapení … ale o tom „v nočním kotvení“.

Romantická plavba:

Na první čtyři dny jsme vyrazili z Augustowa směrem k běloruské hranici. Je to část kanálu, která je vedena hlavně přes jezera a nachází se zde i pětikilometrový uměle vykopaný kanál – vrcholová zdrž – přes rozvodí obou řek.
Plavba po jezerech je kouzelná: křišťálově čistá voda, liduprázdná krajina, vodní plochy obklopené rákosovým porostem a mnohde zarostlé bujnými vodními rostlinami a všude vůkol hluboké borové lesy. Za celou dobu plavby jsme v tomto zářijovém termínu potkali jen několik málo motorových lodí, pár rybářů na jejich pramicích a několik „odolných“ kajakářů. Počasí příznivé, pouze jeden den se déšť snažil vyzkoušet naši „otrlost“ (ale neuspěl).


Śluzy – zdymadla:

Na kanále se nachází 18 zdymadel o rozměrech cca 44 x 6 m a mají zdvih od 2 do 3 m – śluza Panievo je navíc dvoustupňová a śluza Niemnowo na běloruském území je dokonce čtyřstupňová. Do doby před rekonstrukcí kanálu se zachovalo jen několik zdymadel v provozuschopném stavu, ostatní byly perfektně obnovené až po roce 2005. A ta obnova byla opravdu dokonalá.
Všechna zdymadla jsou „nekompromisně“ ovládána ručně „lidskou“ obsluhou, ovšem obsluhou velmi vstřícnou – na dvojí dlouhé zahoukání pár set metrů před zdymadlem „začnou konat“. Tahle vstřícnost ovšem něco stojí: 7,24 Zł za každé proplavení.

Noční kotvení:

Teď je na řadě „Andrzejevo překvapení“: Asi po třech hodinách plavby, před Śluzou Gorczica, kterou končí vrcholová zdrž kanálu, provozuje Andrzej „vodní stanici“: molo, kajaky, chatky, grilplatz, sprcha, restaurace, … Pro jeho klienty veškerý servis zdarma, v restauraci si je možné dopředu objednat polské speciality – kotvili jsme tam třikrát a všechno využili. Musím říct, že polské „kartacze“ (bbramborové knedlíky plněné masem) jsou opravdu mňam. A z této „stanice“ je možné podnikat i příjemné výlety do okolí a zásobit se na další plavbu v nedaleké obci Płaska.
Ale jinak kotvení na kanálu není problémem: nabízí se náhodně vybraný volný přístavní můstek, písková plážička u kajakářského tábořiště, nebo na molech u zdymadel … Vše bez problémů …

Kam jsme nedopluli:

Nedopluli jsme až k běloruské hranici, na Śluzu Kurziniec, která se „pyšní“ titulem jediný pouze vodní hraniční přechod do EU. I když jsme měli od polské pohraniční stráže povolení tam plout. Nepluli jsme ani dál do Běloruska, protože ty peníze za jednodenní plavbu – vízum – za to nestojí. Skončili jsme na zdymadle Kudrynki a bělorusko-polské zdymadlo jsme si „doběhli“ prohlédnout po svých …
Nezdolali jsme ani 30-ti km část kanálu jižně od Augustowa. Hned za prvním zdymadlem nás „vrátil terén“. Kanál byl úplně hustě zarostlý vodními rostlinami a loď se tím prodírala jen velmi ztěžka. Tak jsme to otočili … Když jsem si na to postěžoval Andrzejowi, vysvětlil mně, že příští rok to bude všechno v pořádku, neboť správa kanálu si pořídila „podvodní sekačku“ a kanál bude od jara udržovat. Na to jsem odpověděl: „Až bude posekáno, dej vědět, zase přijedeme.“

Okolí:

Nejen plavbou lodník „živ jest“. Okolí Augustowského kanálu nabízí v každém úseku krásné a zajímavé vycházky do okolí: charakteristické vesničky, malebné vesnické kostelíky ( kostel sv. Máří Magdaleny je pár desítek metrů od zdymadla Mikaszowka), hluboké lesy Augustowského pralesa jistě zapomenou na letošní hrozná sucha a „obnoví růst hub“ …

KA23Tak takhle jsme poznali Augustowski kanal, loď MałaGosia a Andrzeje Gniedzejka. Všechno dohromady dalo úžasnou pavbu v překrásné krajině. Nemohu neříct: Kdo z plavců má rád méně známé regiony, romantickou a ne příliš „zalidněnou“ krajinu, nechť tam jede. A až se budete s Andrzejem domlouvat, klidně se na mne můžete odvolat.

 

Září 2015

Charter: www.kanal-augustowski.pl