Francie 2015

Francie: plavba po kanále a řece

Ten kanál byl Kanál Marna-Rýn a ta řeka Mosella. Plavba to byla „jednosměrná“, začali jsme v Niderville (kde jsme se shodou okolností v červnu 2001 „otáčeli“ na jedné ze svých prvních plaveb ze Štrasburku – cestopis Francie 2001) a skončili jsme v Sierck-les-Bains, kde Mosella opouští Francii. Hned za hranicí, na lucemburském území, je „evropsky“ známá obec Schengen.

 

Sobota odpoledne: Niderviller – Gondrexange (městské přístaviště), 15 km, 0 zdymadel

Později odpoledne jsme si – my čtyři a pes – převzali půjčenou motorovou loď jménem „Sterlet“ a vypluli na podvečerní „zkušební plavbu“ do 15 km vzdáleného Gondrexange. Dnešní trasa byla bez zdymadel, neboť jsme pluli po vrcholové zdrži kanálu. Za námi zůstal Arzviller s lodním zdvihadlem a dvěma vrchlovými tunely, část, kde se kanál „vyšvihne“ právě na vrcholovou planinu – dále budeme už jen klesat. Jsme ve výšce 265 m n.m., kanál ze Štrasburgu vystoupal od řeky Rýn 130 m.

Canal de la Marne au Rhin: Kanál Marna-Rýn spojuje vodní cestou Paříž s řekou Rýn ve Štrasburgu. Do provozu byl uveden v roce 1853. Je 312 km dlouhý, výškové rozdíly dvou rozvodí překonává 155 zdymadly a několika lodními tunely. Byl důležitou dopravní spojnicí evropských vodních cest. Všechna zdymadla mají rozměry pro staré nákladní čluny „penichette“: 38,5 m x 5,05 m a obvyklý zdvih 2,5 až 4 m. Dnes slouží pouze pro lodní turistiku… pro atraktivní turistickou plavbu.
FR04

Neděle: Gondrexange – Einville-au-Jard (městský přístav), 39 km, 12 zdymadel

Na dnešek jsme si naplánovali delší plavbu, aby nám zbylo více času na prohlídku Nancy. Po pár minutách plavby jsme minuli ústí „Canal de la Sarre“ (Sárský kanál), který spojuje francouzské kanály s německou řekou Saar – je to taky dost využívaný kanál pro turistickou plavbu. A následovalo zdymadlo Rechicourt I, první zdymadlo na naší trase. Je trochu výjimečné: jednak má neobvyklý zdvih 15,5 m, protože v roce 1965 nahradilo původních šest menších zdymadel – spouštění z vrcholové zdrže – a taky jsme zde dostali dálkový ovladač všech dalších komor, který jsme vrátili až na poslední komoře za Nancy. Ovladač funguje perfektně – takhle: asi 300 m před komorou je na břehu viditelný terč, který ze vzdálenosti 20 m ovladačem „odstřelíte“ a dál už za vás funguje automatika ovládající zdymadlo…

Pondělí: Einville-au-Jard – Nancy (městský přístav), 40 km, 9 zdymadel

Už když jsme se blížili k Nancy, provoz poněkud „zhoustl“ výletními loděmi a několika nákladními loděmi – starými penichety. I okolí kanálu dávalo tušit blízkost většího města. Do Nancy připlouváme s menším zpožděním a hned hledáme místo pro vyvázání v městkém přístavu. Přístav je velmi výhodný, takřka v centru města, jen těch míst pro hosty tam moc nemají – hodně jich zabírají lodě pochybného stavu a stáří, sloužící pro „trvalé bydlení“. Kromě toho, že je Nancy krásné město, je i významnou křižovatkou vodních cest: přímo městem prochází východní větev Kanálu Marna-Rýn (po ní jsme připluli) a který potom pokračuje na západ do řeky Marna, k severu směřuje řeka Mosella, na jih byl nesplavný tok Moselly nahrazen Canal des Vosges, po kterém možno plout do řek Saôna a dále Rhôna. A jihovýchodní okraj Nancy „obtéká“ krátký Canal de jonction, který spojuje marnský kanál s kanálem vogézským. Docela kanálový labyrint.

FR11Moselle: Řeka Mosella (něm. Mosel) pramení ve francouzských Vogézách a protéká Francií, Lucemburskem a Německem. Od města Neuves-Maisons (jižně od Nancy) až po soutok s Rýnem v Koblenci je splavná v délce 395 km pro velké „rýnské“ lodě. Je kanalyzovaná mnoha zdymadly o rozměrech cca 150 m x 14 m. Je to důležitá dopravní vodní cesta, na kterou je napojena i řeka Saar. Ale kdo by také nespojoval řeku Moselu s úžasným údolím, kde se pěstuje a produkuje známé „moselské“(víno). Je zážitkem pro lodníky (plavba).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úterý: Nancy – Pont-å-Mousson, 28 ř. km, 4 zdymadla

Po deseti kilometrech končí „východní větev“ Kanálu Marna-Rýn a my se zdymadlem Clevant „spouštíme“ na Mosellu, která přitéká od jihozápadu od Toul. Zde už plují velké nákladní lodě (110 – až 130 m dlouhé, 11,5 m široké s výtlakem kolem 3000 t), které na řece v dalších dnech potkáváme dost často. Mosela je zde už mohutnou řekou. V Pont-å-Mousson kotvíme na noc v luxusní maríně s veškerým vybavením, v zálivu na pravém břehu.

Středa: Pont-å-Mousson – Metz, 30 ř. km, 2 zdymadla

Po Moselle už nikam nespěcháme. Dnes máme před sebou 30 km plavby a dvě zdymadla – Pagny a Ars-sur-Moselle. Když už je řeč o zdymadlech: neměli jsme nijaké problémy s jejich proplavením. Je možné se spojit s komorou vysílačkou nebo mobilním telefonem (pokud umíte dobře francouzsky), my jsme se řídily semafory na komorách a povětšinou jsme vpluli do komory za nějakou nákladní lodí. Při délce komor to nebyl problém. „Komorníky“ jsme nikdy neviděli, ale oni o nás měli přehled z kamer. V Metz jsme nocovali v „Port des Régates“, téměř v centru města a zaplatili jsme 15,- EUR za veškerý komfort.

Čtvrtek: Metz – Thionville, 30 km, 3 zdymadla

Dnešní den jsme měli při plavbě „společnost“… velkou nákladní loď, která plula pomalu, vlastně skoro stejně rychle jako my a tak jsme se tak trochu navzájem honili, až jsme si říkali, že někde zastavíme a počkáme. Proč plula tak pomalu, když „umí“ podstatně víc? Protože některé kanálové úseky této vodní cesty byly pro tak plně „nafasovanou“ loď poněkud mělčí, o čemž svědčily tuny bahna vířené lodním šroubem. Ale jinak nám velké lodě vůbec „nepřekážely“. Na noc jsme zakotvili před Thionville, na horním kanále starého a dnes už neprovozovaného zdymadla.

Pátek: Thionville – Sierck-les-Bains (cíl), 26 km, 2 zdymadla

Cíl naší plavby se blíží… údolí je hlubší a objevují se první „moselské“ vinice. Odpoledne zakotvíme v domovském přístavišti „Kuhnle-Tours“- WC, sprchy, týdení zaparkování auta si můžete za malý poplatek sjednat v nedalekém campu. Odpoledne jsme navštívili starý hrad lotrinských knížat v Sierck-les-Bains, který už od římských dob (Cireum Castellum) „kontroloval“ vodní cestu mezi Rýnem a severní Francií. A pak už nezbylo než uvést loď do pořádku a v sobotu ráno vyrazit pro druhé auto do Niderviller a nasměrovat se domů.

Co dodat závěrem: Jednosměrná plavba – pokud se odmyslíme od převážení aut, nám umožňuje uplout delší trasu. Po kanále jsme upluli 95 km se 23 zdymadly, po řece 104 km se 7 zdymadly. Historický kanál a moderní řeka nabízejí rozdílné „přístupy“ k plavbě a můžeme tak během jedné plavby přemýšlet o tom, co je lepší (já to neřeknu…). Ale námi vybraná kombinace neměla chybu.

 

Červen 2015

Charter: www.kuhnle-tours.de