Francie 2007

Do Paříže na lodi – plány a skutečnost

Do Paříže na lodi je možné plout z několika směrů: po proudu či proti proudu řeky Seiny, od severu po řece Oise, od východu kanálem Ourcq nebo po řece Marna – my jsme si vybrali právě tenhle „směr“ – možná i proto, že zde byla jedna z mála možností pronájmu motorové jachty. I když jsme měli vše perfektně naplánováno, plán jaksi nevyšel a nakonec jsme Paříž zdolali pouze „suchou nohou“.

 

Plán

Náš plán byl jednoduchý a jasný: v pondělí 30. dubna vyplujeme ve 14 hodin z La Ferté-sous-Jouarre, kde si v místní maríně převezmeme motorovou jachtu Riviera 750 jménem „Verseau“, loď akorát tak pro dva, o psu nemluvě. Tahle základna France Passion Plaisance je na 91. km řeky Marny. Podle plánu hned vyrazíme a do večera doplujeme do Meaux na 143. km – to bude 43 km a dvě zdymadla. V úterý si přivstaneme a během dne pohodlně doplujeme do Paříže, kde jsme si pro jistotu zamluvili místo na kotvení na dvě noci ve frekventované Maríně Port Arsenal, která se nachází v ústí kanálu Saint Martin do Seiny takřka v centru města. To bude denní porce tak zhruba 50 km a 6 zdymadel. Z toho 45 km ještě po Marně a zbývajících 5 km už po Seině. Ve středu zůstaneme v Paříži na pěší procházku městem nebo na malou okružní plavbu po Seině mezi pařížskými ostrovy a mosty. A ve čtvrtek vyrazíme stejnou cestou a stejným tempem zpět, abychom byli do pátku odpoledne v domovské maríně v La Ferté.
Takže takhle asi vypadal náš plán na „dobytí“ Paříže a až do pondělka odpoledne se zdálo, že jeho uskutečnění nic nebrání. Pak však přišla ona „spiknutí“ …

Marne

Řeka Marna je splavná, lépe řečeno kanalizovaná, v délce 178 říčních kilometrů 18 zdymadly a několika kratšími či delšími laterálními kanály. V Paříži se spojuje se Seinou. Marnská zdymadla jsou menších rozměrů – cca 40 x 5 m, pro nákladní čluny typu peniche – a nepříliš četný nákladní provoz je pomalu „nahrazován“ lodní turistikou. Od začátku splavnosti protéká romantickou krajinou vinorodé Champagne, s blížící se Paříží převládá hustě zabydlená rovina Ile-de-France.
Splavný úsek řeky Marny je součástí lodnicky velmi zajímavé vodní cesty spojující Paříž se Štrasburkem, Seinu s Rýnem. Ve městě Épernay přechází již nesplavná Marne na „Le canal laterál á la Marne“, dlouhý 66 km a sledující meandrující horní tok řeky. Ve městě Vitry-le-Francois začíná historický „Canal de la Marne au Rhin“ (viz cestopis Francie 2001). Má všechno, po čem lodnické srdce touží: množství zdymadel, lodní zdvihadlo, několik dlouhých tunelů, křižuje dvě velké řeky, protíná starobylá města, …

Spiknutí

O prvním „podrazu“ na náš plán jsme se dozvěděli těsně před vyplutím. To se proti nám spikla zdymadla či spíše obsluhující personál, protože se rozhodl slavit v úterý 1. máj a zdymadla uzavřít – vlastně je neotvírat … A tak jsme mohli doplout jen do Meaux a tam celé úterý strávit nečinností. Ale to jsme nakonec „operativně organizačně“ vyřešili a doplutí do Paříže bylo stále reálné.
Ale konečnou „ránu z milosti“ nám zasadila naše loď, která se rozhodla, že chlazení jejího motoru nebude fungovat. Již v pondělí navečer, při plavbě do Meaux, se problémy s přehříváním motoru začali projevovat. Druhý den jsem pročistil filtr a sací potrubí v domnění, že to je příčinou poruchy. Ale závada byla závažnější a již po hodině středeční plavby, kdy jsme konečně vypluli směr Paříž, musíme nouzově přistát „ve vrbičkách“ a volat servis z maríny. Servis musel přijet třikrát, protože: … se muselo vyměnit vodní čerpadlo, potom vodní termostat a nakonec prasklé výfukové potrubí. Opravy se protáhly až do čtvrtka do oběda a sen o „Paříže“ se rozplynul jako pára unikající z přehřátého motoru.

Skutečnost

V pondělí jsme po krátkém převzetí lodě – to byla snad první a poslední akce dle našeho plánu – vypluli z La Ferté po proudu řeky do Meaux. Marna je na dolním toku široká asi jako Labe v Kolíně a proud jen nepatrně zvyšuje rychlost. Dvě zdymadla hned na začátku plavby jsme zdolali bez problémů a bohatě do 18 hodin, než skončí denní provoz – asi o nás již věděli a cesta byla připravená. Na zbývajících 20-ti km volné řeky jsme již nemuseli spěchat a v městské maríně v Meaux jsme zakotvili asi ve 20 hodin. Marína byla prázdná, je téměř v centru města, dobře vybavená a zadarmo, což se později ukázalo jako výhodné, neboť jsme tam přenocovali celkem třikrát. Během plavby jsme vyřešili to prvomájové zdržení: loď necháme kotvit v Meaux a Paříž si v úterý dojedeme prohlédnout vlakem – což se také stalo.
Ve středu jsme si přivstali a již před osmou jsme čekali na otevření prvního zdymadla přímo v Meaux, které spouští lodě do 11 km dlouhého laterálního „Canal de Chalifert“, který zkracuje dlouhý a nesplavný meandr řeky. A v tomhle kanále nám začal hned po hodině plavby stávkovat motor, zde jsme dlouho čekali na celkem tři opravy, zde jsme museli v městském přístavu Esbly přenocovat a vydržet až do čtvrtečního poledne.
Po opravě, když už se loď zdála být v pořádku, jsme chtěli, ještě než vezmeme zpátečku, něco „naplout“ a vrátit se do Meaux před 18 hodinou do uzávěry zdymadel. Kanál Chalifert končí na svém dolním konci dvěma zdymadly těsně za sebou s 300 m tunelem uprostřed. Plujeme ještě asi do tří hodin odpoledne, nejprve po řece a pak po dalším laterálním „Canal de Chelies“, uprostřed něhož otáčíme. Komorník na zdymadle v jeho ústí se asi divil, že nás spustil dolů a za půl hodiny chceme nahoru. Ale vyrovnal s s tím. V 18 hodin jsme zase v Meaux. Tam nás čekalo milé překvapení: osádka jediné lodi, která kotvila v přístavu už od pondělí, nás pozvala k nim na palubu. Ukázalo se, že jsou to Australané z Melbourne, kteří se chtějí asi šest týdnů toulat po francouzských kanálech, než loď předají další posádce a tak se budou posádky střídat celou sezónu.
No a v pátek, ještě za ranní mlhy, vyrážíme do La Ferté vrátit loď a ukončit tak ne zcela vydařenou plavbu.

 

I když naše plány změnila ona nepředvídatelná spiknutí na naprosto jinou skutečnost, myslím si, že řeka Marna ve spojení s případnou plavbou po pařížské Seině nebo možná i po kanálech St. Martin a St .Denis, by mohla být zajímavým zážitkem.

 

Květen 2007

Charter: www.dovolenaslodi.cz