Dánsko 2010

Od přístavu k přístavu …

… v Jižním fynském moři. Kde to je? Je to překrásný kousek „mořské hladiny“ na jihu dánského ostrova Fyn, ohraničený ještě ostrovy Aerø a Langeland a se spoustou malých ostrůvků uvnitř. A s přístavy a přístavečky, mnohdy opravdu malými, ale poskytujícími bezpečný útulek. Prostě ideální prostor pro „malé námořní potulování“. Není to sice plavba po kanálech, ale záleží na tom, je-li plavební dráha široká 20 m nebo 20 km?

 

Kdo si počká, ten se dočká

Motorovou jachtu Hjortø ( 7 m délky )jsme si převzali v sobotu dopoledne v přístavu Søby na ostrově Aerø, kam jsme se přeplavili trajektem z „pevninského“ přístavu Fynshav. Mohli jsme hned vyrazit na plavbu. Ale vítr o síle více než 8 Bft naplnil maríny loděmi, které nepovažovaly za „zábavné“ zápasit se živly. Taktéž i my. Stejné počasí, ne-li ještě horší, panovalo i celou neděli. Nebyly to však promarněné dny. Autem jsme procestovali celý ostrov Aerø, a věřte, je to krásný kus země. Staré rybářské městečko Aerøskøbing je fakt turistická lahůdka.
A v pondělí ráno – kdo si počká, ten se dočká – jsme se na lodi probudili nečekaně do slunečného a takřka bezvětrného dne, navíc s příznivou předpovědí počasí skoro na celý týden. A tak hurá „do světa“.

První pondělní plavba

Ráno neváháme a hned po osmé hodině vyplouváme. Chvilku se seznamuju s lodí a jejím chováním v mírných vlnách. Je to docela dobrá loď. Po dvou hodinách plavby kotvíme v přístavu ostrůvku Drejø. Plavba je bez problémů, pokud se držíme vyznačených plavebních drah. Bójí všeho druhu je zde poměrně mnoho, protože zdejší moře je z velké části mělké a plavební hloubky aby jeden pracně hledal v mapě.
Na Drejø si děláme přestávku na oběd a obhlídku ostrova. Při procházce „na vlastní uši“ slyšíme, jak zní opravdové ticho, občas rušené jen pokřikem racků a zašuměním větru.. Po dvou dalších hodinách plavby svendborgskou úžinou kotvíme na noc v maríně Vindeby, na dohled přes průliv na město Svendborg.

Plujeme na Langeland

Úterním cílem je západní pobřeží ostrova Langeland. Délkou více než 50 km a šířkou pouhých asi 10 km se tento dánský ostrov nezpronevřuje svému jménu. Po dvou a půl hodinách plavby, zpočátku opět svendborgskou úžinou, se vyvazujeme ve sterém rybářském přístavu obce Dagelokø, dnes přebudovaném na příjemnou marínu se vším příslušenstvím, i s možností natankovat. Je teprve před polednem, ale když vidíme krásné zdejší okolí, je rozhodnuto. Zůstaneme přes zbytek dne a přes noc zde. Kam spěchat, vždyť i předpověď počasí na příští dny je stále příznivá.
Naše rozhodnutí se ukázalo jako dobré. Asi osmikilometrový výlet po ostrově stál za to. A to v přístavu byla i příjemná „přístavní krčma“. Co jsme na plavbě zanedbali dnes, doplujeme zítra, nebo pozítří, nebo …

Na něco „malého“? Tedy na Strynø

Tři hodiny plujeme podél západního břehu ostrova Langeland na jih. Před sebou stále vidíme vysoký most, překlenující úžinu mezi ostrovem Langeland o ostrovem Tåsinge a dále pevninou u Svendborgu. V nejužším místě průlivu, na závěr dopolední plavby, poznáváme docela zajímavý jev. V souvislosti s přílivem a odlivem se v úžině vytváří proud, střídavě na sever nebo na jih, o rychlosti přes 3 km/hod. Před polednem kotvíme hned za mostem ve velké maríně v Rundkøbingu, „hlavním městě“ ostrova.. Zde je výborná příležitost na doplnění všech potřebných zásob.
Dnes chceme nocovat na „něčem malém“, na malém ostrůvku s malým přístavečkem. Přání nám plní ostrov Strynø, a to jak velikostí vlastní, tak velikostí místního přístavu. A nezklamává ani při obvyklé podvečerní obhlídce. Jo, a počasí bylo celý den vynikající: slunečno a jen mírný severozápadní vítr.

Navigační den

Proč zdůrazňuji navigační, když mnoho plavebních cest je zde zřetelně vyznačeno a plavba je jasná? Rozhodli jsme se totiž postupně navštívit dva ostrůvky, které leží jaksi mimo tyto „dálnice“: ostrůvek Hjortø a potom ostrov Avernakø, kde hodláme přenocovat.
Abychom se ze Strynø promotali mezi množstvím mělčin, vyhnuli se ostrůvkům, kam plout nechceme a abychom se správně a pod vhodným kurzem strefili do vyhlédnutých přístavů, musíme velmi přesně a velmi často odečítat z mapy souřadnice postupových bodů a „zásobovat“ jimi GPS-ku. Bereme to jako vítaný trening pohotovosti v navigaci a taky trochu jako zpestření dlouhé plavby za příjemného teplého počasí.
Ve „strefení“ se na oba ostrůvky jsme úspěšní a tak nás na závěr dne vítá malý, hrází z navršených balvanů vytvořený přístav ostrova Avernakø. Je v něm dost místa, kotví zde jen pár místních člunů a několik hostujících plachetnic, převážně pod německou vlajkou.

Chvála malých ostrůvků

Ne náhodou se oblasti, ve které jsme se plavili, říká i Inselsee nebo Archipelago nebo Ostrovní moře. Malých a ještě menších ostrůvků je „uvnitř“ požehnaně. My jsme jich stačili navštívit jen menší část, ale k poznání, že je to výjimečně krásný kout Dánska, to stačilo. A hezky znějí i jejich názvy: Lyø, Bjørnø, Avernakø, Hjortø, Drejø, Skorø, Birkholm, … (pozn.: ø – čti jako oj)
Příjemné jsou toulky z přístavů do „vnitrozemí“ ostrova. Jsou jako stvořené pro milovníky míst klidných až takřka opuštěných. Žádnou dramatičnost v podobě skalnatých pobřežních útesů tu neočekávejte. Obklopí vás mírně zvlněné pastviny nebo obilná pole, občas přerušená řadou větrem ohnutých stromů nebo keřů. Ale hlavně okouzlí místní vesnice, stejnojmenné jako ostrov. Stará stavení, malé chalupy i větší statky s tlustými doškovými střechami a pečlivě upravenými dvorky a předzahrádkami, připomínají výjevy z pohádek. A na obzoru vykukuje starý větrný mlýn …
Ale až tak úplně od civiliízace odtržené nejsou. Většina z nich je spojena s pevninou malým trajektem, který jezdí i několikrát denně a zásobuje trvale i přechodně žijící obyvatele vším potřebným, od pošty až po stavební materiál … a taky vozí starší děti do školy.

Návrat do Søby

„Chválu malých ostrovů“ jsem psal v pátek odpoledne, když jsme museli opět přetrpět jeden „Hafentag“. Ráno jsme se probudili do „8 Bft severozápadního větru“ a z plavby nebylo nic. O to lépe jsme prozkoumali ostrov Avernakø.
Celou páteční noc jsme se budili a sledovali, zda se vítr alespoň trochu uklidní. Předpověď počasí, kterou jsme poslouchali na radiostanici z Flensburgu, něco takového naznačovala. Potřebovali jsme v sobotu do deseti hodin doplout do domovské maríny. Ráno ještě foukalo cca 5 Bft, ale i tak jsme hned brzo ráno vypluli a po dvou hodinách trochu divočejší plavby jsme dopluli do Søby. No a když jsme potom odpoledne pluli velkým trajektem z ostrova Aerø do pevninského Fåborgu, počasí se už výrazně měnilo k lepšímu.

 

Teď už víme, že Jižní fynské moře nemá s Finskem nic společného. Deset navštívených ostrůvků, 14 hodin plavby a 120 naplutých km nás dostatečně přesvědčilo, že je to v Dánsku. Byla to krásná plavba, se všemi náležitostmi, včetně rozmarů počasí. Ale to k moři patří … a nikoho by to nemělo odradit.

 

Červen 2010

Charter: www.aebc-yachtcharter.de