Česko 2010

Jen tak po Vltavě a Labi …

Tohle není cestopis, to je jen pár fotek a postřehů z naší plavby po Vltavě a Labi v srpnu 2010.
S Lídou jsme vzali dva vnuky – plavčíky Josífka a Vojtu, v Kralupech jsme si půjčili pěknou motorovou jachtu a vyrazili na plavbu. Trasu jsme naplánovali do Týnce n. Labem a zpět a chtěli jsme opět po dvou letech ověřit možnosti kotvení na této „vodní cestě“.

 

Motorová jachta „Erik“, půjčená od SP Praha s.r.o v domovském přístavu v Kralupech, byla bezvadná a naprosto vhodná pro posádku v naší sestavě (www.vltavaslodi.cz). Naší první přenocovací zastávkou byla – jako skoro obvykle – Marína Vltava v Nelahozevsi. Zde není co řešit, perfektní místo na dolní Vltavě (www.marinavltava.cz).

 
 
 
 

Tenhle pohled z Hořínského zdymadla mám moc rád. Už jenom kvůli němu stojí za to doplout Vltavou až na „konec“. A naši plavčíci ani nedutali, když jsme se spustili dolů „do té tmavé a vlhké díry“ … Za zdymadlem jsme odbočili na horní Labe a vyrazili ke Kolínu.

 
 
 
 
 
 

Hned na začátku horního Labe je docela zajímavá místo pro kotvení, i když žádný luxus. Je to ochranný přístav Hadík, dnes spíš „hřitov starých náklaďáků“. Ale slušné místo pro vyvázání se najde. A to by stačilo jen malé molo pro malá plavidla – poblíž je dokonce hospoda. Je to na ř. km 2 – vlastně to už dnes neplatí, nová kilometráž s tím zamávala, nyní je to ř. km 839,5. Když se nemůže postavit jez v Děčíně, alespoň se „přeznačkuje“ tisíc kilometrů řeky …

 
 
 

Kam vede tohle „slepé“ rameno se zákazem vplutí? Do bývalého přístavu bývalého cukrovaru v Kostelci nad Labem. Je dlouhé asi 500 m a … tam by byla naprosto luxusní marína … Snad někdy někoho napadne ji tam vybudovat!

 
 
 
 
 

Dál jsme pluli „hopsa hejsa do Brandejsa“ a někde chtěli přenocovat. Klubová marína pod mostem v Brandýse n. L. není zrovna zařízená na návštěvy a tak jsme opět využili dlouhou přístavní hráz těsně nad brandýsským zdymadlem na pravém břehu. Plavčíci už čekali na možnost proběhnout se po pevné zemi.

 
 
 
 
 

V Nymburku je nově zrekonstruovaný ochranný přístav, ale kotvení malých plavidel je tam trochu obtížné – bez vlastního můstku se na břeh těžko dostanete. Plány na osazení nějakého malého mola trvají prý už několik let. Vhodné místo pro vyvázání třeba přes noc je pár desítek metrů nad komorou na levém břehu.

 
 
 
 
 

Z Kralup do Týnce n. L. se musí „překonat“ 14 plavebních komor. Mohu zodpovědně prohlásit, že obsluha zdymadel je velmi ochotná a přátelská. A pokud se domluvíte, kam až chcete ten den doplout, jsou pro vás další komory vždy připravené a jejich proplutí je vcelku snadné a zdržení je minimální.

 
 
 
 
 

V Kolíně byl dokončen nový železniční most. Má jedno pole připravené pro „zvedání“ – co kdyby se náhodou obnovila nákladní lodní doprava (???). Ale v Kolíně máme – my „lidé od vody“ – jeden velký dluh: není zde pořádná marína nebo vhodné přístavní molo pro malá plavidla. Snad se nám to podaří v roce 2011 napravit. Zato v Týnci n. L. vznikla a rozšiřuje se perfektní Marína Týnec nad Labem ( www.marinatynec.cz ).

 
 
 
 

Po celém toku Labe můžete potkávat lodě, loďky a lodičky zakotvené „v rákosí“. Mám pocit, že tam kapitáni nekotví z romantiky, ale protože nemají jinou možnost. Např. v Německu to řeší výstavbou pěkných a účelných marín …

 
 
 
 
 

V závěru naší plavby „přišla“ povodeň. Na fotce je Labe nad Brandýsem, kdy Jizera „dávala“ asi 10x větší průtok, ale hlavně zásobila Labe odpadky z celého Mladoboleslavska. A protože se nám Vltava v Kralupech chystala zaplavit auto odstavené v maríně, měli jsme jiné starosti než pokračovat v klidu v plavbě.

 
 
 
 
 

Takže naše plavba skončila o den dříve – na Vltavě byla stejně už několik hodin zakázaná plavba. Po dohodě s majitelem lodě jsme jachtu bezpečně „odstavili“ na horní vodě zdymadla Brandýs, samozřejmě se svolením „komorníka“, a odcestovali domů do Kolína.

 
 
 
 
 

Závěrem musím říci: i přes všechny nedostatky a nevybavenost se Vltava a Labe vyrovnají jiným evropským vodním cestám a nezaslouží si, abychom je zanedbávali. Holandsko je Holandsko, ale i Labe je Labe …

 

A jedna důležitá informace navíc: V prosinci 2010 „vzniklo“ na Labi další výhodné místo pro kotvení malých plavidel – v Osečku mezi Kolínem a Poděbrady , ř. km 910,2. Tento přístavní můstek vybudovalo Občanské sdružení Sportovní přístav Kolín za finanční podpory automobilky TPCA v Kolíně v rámci projektu Partnerství pro Kolínsko. Provoz můstku bude zahájen 1. dubna 2011 ( více informací na www.marinakolin.com).

 
 
 

Prosinec 2010

Charter: www.vltavaslodi.cz