Anglie 2013

Opět na anglických kanálech …

Možností, kde v Anglii plout po kanálech, je nepřeberně.
Trent & Mersey Canal, Macclesfield Canal, Peak Forest Canal, Ashton Canal, Bridgewater Canal, … to je Cheshire Ring: 156 kilometrů, 92 zdymadel, mosty a zvedací mosty, aquadukty, tři tunely, … a ze všeho čišící dvousetletá historie. Trasa jako stvořená pro týdenní – náročnou – plavbu.
Tak tenhle okruh jsme si – já, Ludmila, Bedřich, Kateřina a Wendy – vybrali, v maríně v Middlewich najmuli narrowboat „Rowan“ a vyrazili. Nebudu popisovat jednotlivé hodiny nebo dny plavby. To ani nejde. Při téhle plavbě jde především o zážitky …
A jaké jsou ty zážitky, prožitky, příhody, … a vůbec na co může posádka člunu zvaný narrowboat narazit nebo vychutnat si při plavbě?

Anglické kanály jsou „narrow“ a po stranách většinou mělčí a tak vyžadují od kormidelníka trvalou pozornost při řízení lodi. Musí zvládnout těsné míjení lodí, nesmí ho vyvést z klidu ani „trafic jam“ ve zdržích mezi zdymadly, nemůže se nechat uchvátit krásným okolím kanálu a zapomenout kormidlovat. A že je co sledovat, … Canal Macclsfield vystoupá ve středoanglické vrchovině až do nadmořské výšky 170 m a vodní cesta se vine mezi docela vysokými kopečky, upravenými parky a štavnatými pastvinami nebo napříč menších měst.

Do té „obrovské“ výšky musí kanály vystoupat prostřednictvím téměř nekonečného počtu zdymadel – a potom zase dolů. Opravdová výzva pro lodníky a dobrodružství na anglických kanálech. Zdymadla se obsluhují výhradně ručně. Třeba cesta „nahoru“ vypadá následovně: zastavit před zdymadlem … vypustit vodu z komory … otevřít vrata … vplout do komory … zavřít vrata … napustit vodu … otevřít horní vrata … vyplout z komory … zavřít vrata … a honem k další komoře. Pro plavbu dolů je to samozřejmě opačně, ale se stejnou námahou. Jeden člen posádky řídí narrowboat, další obsluhují komory. Zdymadla jsou mnohdy, na zdymadlových schdištích, pouhých padesát metrů za sebou a je jich třeba dvacet. To pak potkáváte na břehu pěší lodníky s klikou na otvírání propustí, kteří se už v podvečer potácejí únavou, ale svoji práci a svůj dnešní cíl nechtějí vzdát …

Další technickou „překážkou“ – zpestřením plavby (?) – jsou kanálové mosty, ať pevné kamenné či zvedací, aquadukty nad silnicemi a vodními toky a lodní tunely. Těch pevných mostů je nepočítaně, pod nimi se plavební dráha zužuje tak na čtyři metry a jsou zkouškou kormidelníkovi dovednosti. Stejně tak tunely. Ale hlavně pozor, aby neplula loď v protisměru. Zde je asi dobré se zmínit o možnostech nočního kotvení: téměř všude, nejlépe na vyhrazených a bezplatných kotvištích nebo ve vybavených marínách.

Cheshire Ring má svoji specialitu. Jeho součást, Ashton Canal se třiceti zdymadly, prochází napříč superprůmyslovou aglomerací Manchester. Možná právě proto jsme to chtěli poznat, jiné okolí než upravená příroda, prostředí průmyslové – pro jejich dopravní obsluhu byly přeci kanály budované. V lepším poznání nám však bránil celodenní déšť … ale i to „ztížené poznání“ stálo za to. Už to není smogové město, na břehu kanálu vyrůstají příjemné obytné čtvrti s kotvišti, v centru města je marína s fitnescentrem, stálou kulisou však zůstávají bývalé textilní fabriky, které se snaží najít nové uplatnění. Byl to zážitek … Menší vadou tohoto úseku je ne příliš dokonalá kvalita vody, inu ve velkém městě se vždy na ulicích povalují nějaké igelity či obaly z faast foodů, které déšť spláchne do vodní cesty.

Anglické kanály jsou „svět sám pro sebe“. Není to o plavbě, ale jak už jsem psal v roce 2008, o životním stylu. Na kanálech potkáte cokoliv: lodě s osamělými kanálovými vlky, v marínách a na kotvištích vidíte narrowboatisty – zahrádkáře, kteří vyplouvají jen zřídka a jimž čluny slouží jako „české chalupy“, míjíte charterové lodě spěchající obeplout plánovanou trasu, uvidíte luxusní čluny 20 m dlouhé i pidinarrowboaty.

Nám se plavba fakt líbila – líbila se i naší Wendy. Takové kotvení u zdymadlové taverny stojí za to. U pinty piva spřádáte plány na příští den, řešíte, kdo bude řídit loď a kdo poběží po břehu „s klikou“ a bude otvírat zdymadla a otočné mosty, poznáte místní „kanálovou komunitu“ se všemi jejími zvláštnostmi a extravagantnostmi …

Tak to je Cheshire Ring ve střední Anglii. Náročný svou padesátihodinovou plavbou v šesti dnech, náročný zdoláváním zdymadel a taky počasím, ale krásný právě tou fyzickou aktivitou starých lodníků, novými zážitky a poznáním.

 

Květen 2013

Charter: www.middlewichboats.co.uk

 

P.S. Více o narrowboatech a dalších anglických kanálech si můžete přečíst v „cestopise Anglie 2008“.